Onderhoud

De disciplines onderhoud past uitstekend binnen de diversiteiten aan bouwactiviteiten bij aannemersbedrijf W. van Griensven.

Onderhoud moet vooral duurzaam zijn en het uitstellen van onderhoud kan uiteindelijk tot onherstelbare schade en dure reparaties leiden. Duurzaam onderhoud betekent ook vooraf een slim uitgekiend onderhoudsplan samenstellen en preventief de juiste maatregelen nemen. Bij het plegen van groot onderhoud is de keuze van de toe te passen bouwmaterialen erg belangrijk. Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring kunnen wij onze klanten op de juiste wijze adviseren over de toepassingen en de voor- en nadelen van de verschillende materialen.

Met onze deskundigheid in het coördineren en uitvoeren van bouwkundige opdrachten kunnen wij onze klanten op de juiste wijze behulpzaam zijn bij het realiseren van hun wensen.